Predsedstvo SGD za obdobje 2020 – 2022

 • Predsednik: Peter Dovč
 • Tajnica: Minja Zorc
 • Blagajničarka: Katja Skulj

Upravni odbor

 • Peter Dovč
 • Minja Zorc
 • Katja Skulj
 • Uroš Potočnik
 • Marjanca Starčič Erjavec
 • Jernej Jakše

Nadzorni odbor

 • Branka Javornik
 • Maja Čemažar
 • Vladimir Meglič

Častno razsodišče

 • Predsednik: Damjan Glavač
 • Član: Nadja Kokalj Vokač
 • Član: Metka Filipič
 • Namestnik: Gregor Serša
 • Namestnik: Borut Bohanec