Predsedstvo SGD za obdobje 2023 – 2025

 • Predsednica: Maja Čemažar
 • Tajnik: Boštjan Markelc
 • Blagajničarka: Simona Kranjc Brezar

Upravni odbor

 • Maja Čemažar
 • Boštjan Markelc
 • Simona Kranjc Brezar
 • Peter Dovč
 • Jernej Jakše
 • Marjanca Starčič Erjavec

Nadzorni odbor

 • Branka Javornik
 • Uroš Potočnik
 • Darja Žgur Bertok

Častno razsodišče

 • Predsednik: Simon Horvat
 • Član: Gregor Serša
 • Član: Damjan Glavač
 • Namestnik: Metka Filipič
 • Namestnik: Metka Ravnik Glavač