Polni naziv Slovensko genetsko društvo
Skrajšani naziv SGD
Naslov Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon 01 320 3836
E-naslov info@sgd.si
Spletna stran https://sgd.si
Davčna številka 90215958
Matična številka 5079241000
Transakcijski račun odprt pri NLB d.d.
SWIFT BIC LJBASI2X
IBAN SI56 0201 4005 1073 956
Pravno organizacijska oblika Društvo
Šifra dejavnosti S94.120 – Dejavnost strokovnih združenj
Društvo zastopa Predsednik