17. 2. 2020

Upravni odbor SGD je sprejel sklep, da se Gašerju Žunu, ki je edini kandidaral, podeli štipendijo v višini 300 EUR.

Iskrene čestitke!

Upravni odbor SGD


23. 10. 2019

Upravni odbor slovenskega genetskega društva razpisuje tri štipendije v višini 300 EUR namenjene mlajšim članom SGD za aktivno udeležbo na konferencah in delavnicah med 23. 10. 2019 in 30. 6. 2020.

Na razpis se lahko prijavijo člani, ki:

 • so že najmanj 6 mesecev včlanjeni v SGD,
 • imajo plačano članarino za leto 2019,
 • na dan razpisa (23. 10. 2019) stari 35 let ali manj.

Kandidati naj predložijo:

 • prijavo na ta razpis, z utemeljitvijo udeležbe na konferenci ali delavnici,
 • dokumentacijo o konferenci ali delavnici (program),
 • priporočilo mentorja ali vodje raziskovalne skupine,
 • življenjepis,
 • bibliografijo.

Merila za izbor:

 • pomen udeležbe na srečanju za raziskovalno delo kandidata in skupine v kateri dela
 • kandidatova dosedanja uspešnost na raziskovalnem ali izobraževalnem področju

Obveznosti prejemnika štipendije:

 • omemba podpore SGD na predstavljenem plakatu ali predstavitvi,
 • v primeru pridobitve štipendije iz drugega vira se kandidat odpove štipendiji SGD (če je druga štipendija nižja od štipendije SGD, potem štipendija SGD pokrije razliko do 300 EUR),
 • poročilo o udeležbi (ena stran A4) najkasneje en mesec po konferenci/delavnici,
 • predložitev računov za stroške bivanja in/ali prevoza v višini 300 EUR ali več (če računi ne dosežejo polne vrednosti štipendije, se izplačajo le izkazani stroški),
 • predložitev dokumenta, ki dokazuje aktivno udeležbo (kopija povzetka iz knjige povzetkov ali potrdilo organizatorja).

Prijave pošljite do 15. 12. 2019 na naslov tajnice društva:

Marjanca Starčič Erjavec
Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakluteta
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana

Upravni odbor SGD bo odločitev o dodelitvi štipendij sprejel do 20. 12. 2019 ter sklep objavil na spletni strani društva SGD (http://www.sgd.si/). Izbrani štipendisti bodo o štipendiji obveščeni tudi po elektronski pošti.

Upravni odbor SGD


23. 7. 2018

Upravni odbor SGD je sprejel sklep, da štipendijo za aktivno udeležbo na GENETIKI 2018 prejmejo:

 • Eva Blatnik
 • Luka Predojević
 • Margareta Žlajpah
 • Martina Štampar
 • Maša Vidmar
 • Tomaž Krumpestar

 ISKRENE ČESTITKE!

Upravni odbor SGD


30. 5. 2018

Upravni odbor Slovenskega genetskega društva razpisuje Šest štipendij v višini 150 EUR namenjenih mlajšim članom SGD za aktivno udeležbo na 8. kongresu Slovenskega genetskega društva in 8. srečanju Slovenskega društva za humano genetiko – GENETIKA 2018.

Na razpis se lahko prijavijo člani, ki:

 • imajo plačano članarino za leto 2018,
 • bodo na dan zaključka razpisa (30. 6. 2018) stari 35 let ali manj.

Kandidati naj predložijo:

 • prijavo na ta razpis, z utemeljitvijo udeležbe na kongresu,
 • priporočilo mentorja ali vodje raziskovalne skupine,
 • življenjepis,
 • bibliografijo.

Merila za izbor:

 • pomen udeležbe na srečanju za raziskovalno delo kandidata in skupine, v kateri dela,
 • kandidatova dosedanja uspešnost na raziskovalnem ali izobraževalnem področju.

Obveznosti prejemnika štipendije:

 • omemba podpore SGD na predstavljenem plakatu ali predstavitvi,
 • v primeru pridobitve štipendije iz drugega vira se kandidat odpove štipendiji SGD (če je druga štipendija nižja od štipendije SGD, potem štipendija SGD pokrije razliko do 150 EUR),
 • poročilo o udeležbi (ena stran A4) najkasneje en mesec po konferenci/delavnici,
 • predložitev računov za stroške bivanja in/ali prevoza v višini 150 EUR ali več (če računi ne dosežejo polne vrednosti štipendije, se izplačajo le izkazani stroški),
 • predložitev dokumenta, ki dokazuje aktivno udeležbo (kopija povzetka iz knjige povzetkov ali potrdilo organizatorja).

Prijave pošljite do 30. 6. 2018 na naslov tajnice društva:

Marjanca Starčič Erjavec
Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakluteta
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana

Upravni odbor SGD bo odločitev o dodelitvi štipendij sprejel do 15. 7. 2018 ter sklep objavil na spletni strani društva SGD (http://www.sgd.si/). Izbrani štipendisti bodo o štipendiji obveščeni tudi po elektronski pošti.

 Upravni odbor SGD


15. 9. 2017

Na 6. kolokviju iz genetike 2017 so bile podeljene nagrade za najboljše predstavitve:

Nagrada za najboljšo predstavitev raziskovalnega dela:

Prva nagrada: Helena Volk, UL, Biotehniška fakulteta
Druga nagrada: Monika Savarin, Onkološki inštitut Ljubljana
Tretja nagrada: Mateja Janeš, UL, Biotehniška fakulteta

Nagrada za najboljši poster:

Prva nagrada: Maša Vidmar, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Druga nagrada: Anamarija Habič, UL, Biotehniška fakutleta
Tretja nagrada: Katarina Žnidar, UP, Fakulteta za vede o zdravju

ISKRENE ČESTITKE!


14. 9. 2017

Spoštovane članice in člani Slovenskega genetskega društva!

Vabimo vas na redno letno skupščino Slovenskega Genetskega Društva, ki bo v petek, 15. 9. 2017, ob 12.30 uri, v Biološkem središču, predavalnica B1, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

 1. Potrditev delovnega predsedstva skupščine
 2. Letno poročilo predsednika SGD, Darja Žgur Bertok
 3. Sprejem novih članov
 4. Letno finančno poročilo
 5. Predlogi za društvene aktivnosti
 6. Razno

Vljudno vabljeni!


30. 6. 2017

Upravni odbor je sprejel sklep, da tretjo štipendijo za aktivno udeležbo na konferencah in delavnicah v letu 2017 prejme Katja Molan.

ISKRENE ČESTITKE!

Upravni odbor SGD


12. 6. 2017

Spoštovani člani SGD!

Ker sta na majskem razpisu za tri štipendije mlajšim članom društva SGD za aktivno udeležbo na konferencah bili podeljeni samo dve od treh štipendij, je upravni odbor SGD na svoji seji, 9. 6. 2017, sprejel sklep, da razpiše še eno štipendijo:

Upravni odbor slovenskega genetskega društva razpisuje eno štipendijo v višini 300 EUR namenjene mlajšim članom SGD za aktivno udeležbo na konferencah in delavnicah med 1.7.2017 in 31.12.2017.

Na razpis se lahko prijavijo člani, ki:

 • so že najmanj 6 mesecev včlanjeni v SGD,
 • imajo plačano članarino za leto 2017,
 • bodo na dan zaključka razpisa (31.12.2017) stari 35 let ali manj.

 Kandidati naj predložijo:

 • prijavo na ta razpis, z utemeljitvijo udeležbe na konferenci ali delavnici,
 • dokumentacijo o konferenci ali delavnici (program),
 • priporočilo mentorja ali vodje raziskovalne skupine,
 • življenjepis,
 • bibliografijo.

Merila za izbor:

 • pomen udeležbe na srečanju za raziskovalno delo kandidata in skupine v kateri dela
 • kandidatova dosedanja uspešnost na raziskovalnem ali izobraževalnem področju

Obveznosti prejemnika štipendije:

 • omemba podpore SGD na predstavljenem plakatu ali predstavitvi,
 • v primeru pridobitve štipendije iz drugega vira se kandidat odpove štipendiji SGD (če je druga štipendija nižja od štipendije SGD, potem štipendija SGD pokrije razliko do 300 EUR),
 • poročilo o udeležbi (ena stran A4) najkasneje en mesec po konferenci/delavnici,
 • predložitev računov za stroške bivanja in/ali prevoza v višini 300 EUR ali več (če računi ne dosežejo polne vrednosti štipendije, se izplačajo le izkazani stroški),
 • predložitev dokumenta, ki dokazuje aktivno udeležbo (kopija povzetka iz knjige povzetkov ali potrdilo organizatorja).

Prijave pošljite do 26. 6. 2017 na naslov tajnice društva:

Marjanca Starčič Erjavec
Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakluteta
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana

Upravni odbor SGD bo odločitev o dodelitvi štipendij sprejel do 30. 6. 2017 ter sklep objavil na spletni strani društva SGD (http://www.sgd.si/). Izbrani štipendist bo o štipendiji obveščen tudi po elektronski pošti.

Upravni odbor SGD


19. 5. 2017

Upravni odbor je sprejel sklep, da štipendijo za aktivno udeležbo na konferencah in delavnicah v letu 2017 prejmeta:

 • dr. Monika Savarin in
 • Katja Uršič.

ISKRENE ČESTITKE!

Upravni odbor SGD


12. 4. 2017

Upravni odbor slovenskega genetskega društva razpisuje tri štipendije v višini 300 EUR namenjene mlajšim članom SGD za aktivno udeležbo na konferencah in delavnicah med 12.5.2017 in 31.12.2017.

 Na razpis se lahko prijavijo člani, ki:

 • so že najmanj 6 mesecev včlanjeni v SGD,
 • imajo plačano članarino za leto 2017,
 • bodo na dan zaključka razpisa (31.12.2017) stari 35 let ali manj.

Kandidati naj predložijo:

 • prijavo na ta razpis, z utemeljitvijo udeležbe na konferenci ali delavnici,
 • dokumentacijo o konferenci ali delavnici (program),
 • priporočilo mentorja ali vodje raziskovalne skupine,
 • življenjepis,
 • bibliografijo.

Merila za izbor:

 • pomen udeležbe na srečanju za raziskovalno delo kandidata in skupine v kateri dela
 • kandidatova dosedanja uspešnost na raziskovalnem ali izobraževalnem področju

Obveznosti prejemnika štipendije:

 • omemba podpore SGD na predstavljenem plakatu ali predstavitvi,
 • v primeru pridobitve štipendije iz drugega vira se kandidat odpove štipendiji SGD (če je druga štipendija nižja od štipendije SGD, potem štipendija SGD pokrije razliko do 300 EUR),
 • poročilo o udeležbi (ena stran A4) najkasneje en mesec po konferenci/delavnici,
 • predložitev računov za stroške bivanja in/ali prevoza v višini 300 EUR ali več (če računi ne dosežejo polne vrednosti štipendije, se izplačajo le izkazani stroški),
 • predložitev dokumenta, ki dokazuje aktivno udeležbo (kopija povzetka iz knjige povzetkov ali potrdilo organizatorja).

Prijave pošljite do 12. 5. 2017 na naslov tajnice društva:

Marjanca Starčič Erjavec
Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakluteta
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana

Upravni odbor SGD bo odločitev o dodelitvi štipendij sprejel do 19. 5. 2017 ter sklep objavil na spletni strani društva SGD (http://www.sgd.si/). Izbrani štipendisti bodo o štipendiji obveščeni tudi po elektronski pošti.

Upravni odbor SGD


10. 3. 2017

SLOVENSKO GENETSKO DRUŠTVOm vabi na društveno predavanje Gianni Liti, Institute for Research on Cancer and Ageing, Nica, Francija

YEAST POPULATION GENOMICS: ORIGIN AND EVOLUTION OF A CLASSIC MODEL ORGANISM

Predavanje bo v sredo, 15. marca 2017, ob 15:30, v predavalnici B2 na Oddelku za biologijo BF UL, Večna pot 111, Ljubljana

POVZETEK PREDAVANJA

The baker’s yeast Saccharomyces cerevisiae has had a long association with human activity, leading to the idea that its use in fermentation lead to its domestication. However, recent studies revealed that S. cerevisiae has a rather ubiquitous distribution in the wild, not limited to human-associated environments, showing that its history goes far beyond its association with humans. In the past decade, we applied population-level sequencing to thousands of S. cerevisiae strains to further illuminate the population structure and the impact of human activity. Many breeds associated to specific human process (e.g. wine, sake, beer, bioethanol) have specific genomic signatures likely driven by adaptation to industrial environments. In parallel, we discovered many wild lineages and detected substantial genomic differences when compared with the human associated strains. Interestingly, genome analysis of highly diverged wild lineages that predate domestication is consistent with South East Asia as the geographic origin of S. cerevisiae. We further explore this natural variation by generating synthetic population derived by genetic crosses and pioneered these microbial outbred populations in experimental evolution analysis.


09. 02. 2017

Ste pripravljeni prevzeti vodenje javnega naravoslovnega raziskovalnega zavoda?

NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO (http://www.nib.si) VEČNA POT 111, 1000 LJUBLJANA objavlja

NAJAVO javnega razpisa za direktorja Nacionalnega inštituta za biologijo

Razpis za mesto direktorja Nacionalnega inštituta za biologijo bo objavljen v časopisu Delo dne 15. 05. 2017. Rok za prijavo kandidatov bo 29. 05. 2017.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta bodo naslednji:

 • doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta,
 • znanje in sposobnosti za izvajanje funkcije strokovnega vodje inštituta,
 • izpolnjevanje pogojev, predpisanih v 29. in 34. členu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 96/02, 115/05, 61/06, 112/07, 9/11) (https://zakonodaja.com/zakon/zrrd).

Prijava bo morala vsebovati:

 • življenjepis kandidata,
 • kopijo dokazila o izobrazbi,
 • dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vodjo raziskovalnega projekta iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti,
 • program dela in vizijo razvoja inštituta za petletno mandatno obdobje (v obsegu dveh do treh tipkanih strani).

Mandat direktorja traja pet let, z možnostjo ponovnih imenovanj ali možnostjo druge nadaljnje zaposlitve. Nastop mandata je predviden s 01.01.2018. Glede na razmeroma kratek, 14-dnevni prijavni rok po formalni objavi razpisa svetujemo, da s pripravo dokumentacije pričnete že pred objavo razpisa. Kandidatom iz tujine bomo nudili vso potrebno podporo pri urejanju dokumentacije v zvezi s prijavo.

Za več informacij se lahko obrnete na kadrovsko službo inštituta po telefonu na številko +386 59 232 707 ali po elektronski pošti na naslov kadrovska.sluzba@nib.si ali neposredno na naslov direktorice inštituta tamara.lah@nib.si.


15. 9. 2017

Na 6. kolokviju iz genetike 2017 so bile podeljene nagrade za najboljše predstavitve:

Nagrada za najboljšo predstavitev raziskovalnega dela:

Prva nagrada: Helena Volk, UL, Biotehniška fakulteta
Druga nagrada: Monika Savarin, Onkološki inštitut Ljubljana
Tretja nagrada: Mateja Janeš, UL, Biotehniška fakulteta

Nagrada za najboljši poster:

Prva nagrada: Maša Vidmar, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Druga nagrada: Anamarija Habič, UL, Biotehniška fakutleta
Tretja nagrada: Katarina Žnidar, UP, Fakulteta za vede o zdravju

ISKRENE ČESTITKE!


14. 9. 2017

Spoštovane članice in člani Slovenskega genetskega društva!

Vabimo vas na redno letno skupščino Slovenskega Genetskega Društva, ki bo v petek, 15. 9. 2017, ob 12.30 uri, v Biološkem središču, predavalnica B1, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

 1. Potrditev delovnega predsedstva skupščine
 2. Letno poročilo predsednika SGD, Darja Žgur Bertok
 3. Sprejem novih članov
 4. Letno finančno poročilo
 5. Predlogi za društvene aktivnosti
 6. Razno

Vljudno vabljeni!


30. 6. 2017

Upravni odbor je sprejel sklep, da tretjo štipendijo za aktivno udeležbo na konferencah in delavnicah v letu 2017 prejme Katja Molan.

ISKRENE ČESTITKE!

Upravni odbor SGD


12. 6. 2017

Spoštovani člani SGD!

Ker sta na majskem razpisu za tri štipendije mlajšim članom društva SGD za aktivno udeležbo na konferencah bili podeljeni samo dve od treh štipendij, je upravni odbor SGD na svoji seji, 9. 6. 2017, sprejel sklep, da razpiše še eno štipendijo:

Upravni odbor slovenskega genetskega društva razpisuje eno štipendijo v višini 300 EUR namenjene mlajšim članom SGD za aktivno udeležbo na konferencah in delavnicah med 1.7.2017 in 31.12.2017.

Na razpis se lahko prijavijo člani, ki:

 • so že najmanj 6 mesecev včlanjeni v SGD,
 • imajo plačano članarino za leto 2017,
 • bodo na dan zaključka razpisa (31.12.2017) stari 35 let ali manj.

Kandidati naj predložijo:

 • prijavo na ta razpis, z utemeljitvijo udeležbe na konferenci ali delavnici,
 • dokumentacijo o konferenci ali delavnici (program),
 • priporočilo mentorja ali vodje raziskovalne skupine,
 • življenjepis,
 • bibliografijo.

Merila za izbor:

 • pomen udeležbe na srečanju za raziskovalno delo kandidata in skupine v kateri dela
 • kandidatova dosedanja uspešnost na raziskovalnem ali izobraževalnem področju

Obveznosti prejemnika štipendije:

 • omemba podpore SGD na predstavljenem plakatu ali predstavitvi,
 • v primeru pridobitve štipendije iz drugega vira se kandidat odpove štipendiji SGD (če je druga štipendija nižja od štipendije SGD, potem štipendija SGD pokrije razliko do 300 EUR),
 • poročilo o udeležbi (ena stran A4) najkasneje en mesec po konferenci/delavnici,
 • predložitev računov za stroške bivanja in/ali prevoza v višini 300 EUR ali več (če računi ne dosežejo polne vrednosti štipendije, se izplačajo le izkazani stroški),
 • predložitev dokumenta, ki dokazuje aktivno udeležbo (kopija povzetka iz knjige povzetkov ali potrdilo organizatorja).

Prijave pošljite do 26. 6. 2017 na naslov tajnice društva:

Marjanca Starčič Erjavec
Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakluteta
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana

Upravni odbor SGD bo odločitev o dodelitvi štipendij sprejel do 30. 6. 2017 ter sklep objavil na spletni strani društva SGD (http://www.sgd.si/). Izbrani štipendist bo o štipendiji obveščen tudi po elektronski pošti.

Upravni odbor SGD


19. 5. 2017

Upravni odbor je sprejel sklep, da štipendijo za aktivno udeležbo na konferencah in delavnicah v letu 2017 prejmeta:

 • dr. Monika Savarin in
 • Katja Uršič.

ISKRENE ČESTITKE!

Upravni odbor SGD


12. 4. 2017

Upravni odbor slovenskega genetskega društva razpisuje tri štipendije v višini 300 EUR namenjene mlajšim članom SGD za aktivno udeležbo na konferencah in delavnicah med 12.5.2017 in 31.12.2017.

 Na razpis se lahko prijavijo člani, ki:

 • so že najmanj 6 mesecev včlanjeni v SGD,
 • imajo plačano članarino za leto 2017,
 • bodo na dan zaključka razpisa (31.12.2017) stari 35 let ali manj.

Kandidati naj predložijo:

 • prijavo na ta razpis, z utemeljitvijo udeležbe na konferenci ali delavnici,
 • dokumentacijo o konferenci ali delavnici (program),
 • priporočilo mentorja ali vodje raziskovalne skupine,
 • življenjepis,
 • bibliografijo.

Merila za izbor:

 • pomen udeležbe na srečanju za raziskovalno delo kandidata in skupine v kateri dela
 • kandidatova dosedanja uspešnost na raziskovalnem ali izobraževalnem področju

Obveznosti prejemnika štipendije:

 • omemba podpore SGD na predstavljenem plakatu ali predstavitvi,
 • v primeru pridobitve štipendije iz drugega vira se kandidat odpove štipendiji SGD (če je druga štipendija nižja od štipendije SGD, potem štipendija SGD pokrije razliko do 300 EUR),
 • poročilo o udeležbi (ena stran A4) najkasneje en mesec po konferenci/delavnici,
 • predložitev računov za stroške bivanja in/ali prevoza v višini 300 EUR ali več (če računi ne dosežejo polne vrednosti štipendije, se izplačajo le izkazani stroški),
 • predložitev dokumenta, ki dokazuje aktivno udeležbo (kopija povzetka iz knjige povzetkov ali potrdilo organizatorja).

Prijave pošljite do 12. 5. 2017 na naslov tajnice društva:

Marjanca Starčič Erjavec
Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakluteta
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana

Upravni odbor SGD bo odločitev o dodelitvi štipendij sprejel do 19. 5. 2017 ter sklep objavil na spletni strani društva SGD (http://www.sgd.si/). Izbrani štipendisti bodo o štipendiji obveščeni tudi po elektronski pošti.

Upravni odbor SGD


10. 3. 2017

SLOVENSKO GENETSKO DRUŠTVO vabi na društveno predavanje Gianni Liti, Institute for Research on Cancer and Ageing, Nica, Francija

YEAST POPULATION GENOMICS: ORIGIN AND EVOLUTION OF A CLASSIC MODEL ORGANISM

Predavanje bo v sredo, 15. marca 2017, ob 15:30, v predavalnici B2 na Oddelku za biologijo BF UL, Večna pot 111, Ljubljana

POVZETEK PREDAVANJA

The baker’s yeast Saccharomyces cerevisiae has had a long association with human activity, leading to the idea that its use in fermentation lead to its domestication. However, recent studies revealed that S. cerevisiae has a rather ubiquitous distribution in the wild, not limited to human-associated environments, showing that its history goes far beyond its association with humans. In the past decade, we applied population-level sequencing to thousands of S. cerevisiae strains to further illuminate the population structure and the impact of human activity. Many breeds associated to specific human process (e.g. wine, sake, beer, bioethanol) have specific genomic signatures likely driven by adaptation to industrial environments. In parallel, we discovered many wild lineages and detected substantial genomic differences when compared with the human associated strains. Interestingly, genome analysis of highly diverged wild lineages that predate domestication is consistent with South East Asia as the geographic origin of S. cerevisiae. We further explore this natural variation by generating synthetic population derived by genetic crosses and pioneered these microbial outbred populations in experimental evolution analysis.


09. 02. 2017

Ste pripravljeni prevzeti vodenje javnega naravoslovnega raziskovalnega zavoda?

NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO (http://www.nib.si) VEČNA POT 111, 1000 LJUBLJANA objavlja NAJAVO javnega razpisa za direktorja Nacionalnega inštituta za biologijo

Razpis za mesto direktorja Nacionalnega inštituta za biologijo bo objavljen v časopisu Delo dne 15. 05. 2017. Rok za prijavo kandidatov bo 29. 05. 2017.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta bodo naslednji:

 • doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta,
 • znanje in sposobnosti za izvajanje funkcije strokovnega vodje inštituta,
 • izpolnjevanje pogojev, predpisanih v 29. in 34. členu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 96/02, 115/05, 61/06, 112/07, 9/11) (https://zakonodaja.com/zakon/zrrd).

Prijava bo morala vsebovati:

 • življenjepis kandidata,
 • kopijo dokazila o izobrazbi,
 • dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vodjo raziskovalnega projekta iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti,
 • program dela in vizijo razvoja inštituta za petletno mandatno obdobje (v obsegu dveh do treh tipkanih strani).

Mandat direktorja traja pet let, z možnostjo ponovnih imenovanj ali možnostjo druge nadaljnje zaposlitve. Nastop mandata je predviden s 01.01.2018. Glede na razmeroma kratek, 14-dnevni prijavni rok po formalni objavi razpisa svetujemo, da s pripravo dokumentacije pričnete že pred objavo razpisa. Kandidatom iz tujine bomo nudili vso potrebno podporo pri urejanju dokumentacije v zvezi s prijavo.

Za več informacij se lahko obrnete na kadrovsko službo inštituta po telefonu na številko +386 59 232 707 ali po elektronski pošti na naslov kadrovska.sluzba@nib.si ali neposredno na naslov direktorice inštituta tamara.lah@nib.si.


Genetika 2018

8. kongres Slovenskega genetskega društva in 8. srečanje Slovenskega društva za humano genetiko je potekalo v Radencih, od 19. do 21. septembra 2018.

Več informacij na spletni strani kongresa:
http://genetika2018.alfa-faktor.si/

Prejemniki štipendij društva za udeležbo na kongresu Genetika 2018

Eva Blatnik
Luka Predojević
Margareta Žlajpah
Martina Štampar
Maša Vidmar
Tomaž Krumpestar

Na 8. kongresu so bile podeljene naslednje nagrade:

Tekomovanje za ZLATI KROMOSOM 2018:

1. mesto: Katja URŠIČ
2. mesto: Sara REDENŠEK
3. mesto: Ida DJURDJEVIČ

Tekmovanje za najboljši poster 2018:

1. mesto: Alexandra BOGOŽALEC KOŠIR
2. mesto: Luka PREDOJEVIĆ
3. mesto: Urban KUNEJ

ČESTITAMO!