• SGD na Facebook-u Slovensko genetsko društvo je dobilo svojo stran na spletnem socialnem omrežju Facebook. Stran lahko obiščete na naslovu: https://www.facebook.com/slovensko.genetsko.drustvo.