SLOVENSKO GENETSKO DRUŠTVO
Biotehniška fakulteta
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
SLOVENIJA

E-pošta: info@sgd.si