SLOVENSKO GENETSKO DRUŠTVO
Biotehniška fakulteta
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Tel.: 01 320 3836
E-pošta: info@sgd.si