IV. Kongres Slovenskega genetskega društva in II. srečanje Slovenskega društva za humano genetiko, z mednarodno udeležbo

Drage kolegice in kolegi, prijateljice in prijatelji,
V imenu izvršilnih odborov Slovenskega genetskega društva in Slovenskega društva za humano genetiko vas vabim, da se udeležite, da se udeležite IV. Kongresa Slovenskega genetskega društva in II. Srečanja Slovenskega društva za humano genetiko, ki bo potekal v Biološkem središču, Večna pot 111 v Ljubljani od 28. septembra do 1. oktobra 2006.

Organizacijski odbor pričakuje zanimivo in plodno znanstveno srečanje, kjer bodo predstavljeni najnovejši raziskovalni in razvojni dosežki v genetiki in njihove povezave z medicino, biotehnologijo, kmetijstvom, populacijami, viri in okoljem. Sestavljala ga bodo plenarna predavanja, ustne predstavitve in postri, ki bodo organizirani v naslednje tematske skupine:

1. Genomske tehnologije
2. Farmakogenomika
3. Biotehnologija
4. Genetske bolezni
5. Genetski viri in raznolikost
6. Mutageneza in medsebojni vplivi genoma in okolja
7. Bioinformatika in biostatistika

Srečanje bo poseben izziv za mlade raziskovalce, ki so vabljeni, da se prijavijo na natečaj za nagrado Zlati kromosom.

Poziv za pripravo povzetkov

Udeležence vabimo, da pošljejo povzetke svojih predstavitev do 31. julija. 2006. Naslov in povzetek naj bosta napisana v slovenskem in angleškem jeziku na eni strani A4 formata. Povzetek naj obsega naslov, avtorje (avtor, ki prispevek predstavlja naj bo podčrtan), inštitucije avtorjev in besedilo (največ 250 besed). Povzetke pošljite kot priponko po elektronski pošti na naslov sgdinfo@nib.si Kratka predavanja (15 minut skupaj za diskusijo) bodo izbrana iz prispelih prispevkov. Avtorji izbranih prispevkov bodo obveščeni do 30. avgusta 2006. Plakati bodo razstavljeni ves čas kongresa. Maksimalna velikost plakata je 1 m širine in 1,5 m dolžine. Uradni jezik kongresa bo slovenski, delovni jezik pa angleški.

Registracija:

Pred 15. julijem 25.000 SIT/104 EUR

Po 15. juliju 30.000 SIT/125EUR

Rok za registracijo s plačilom nižje cene kotizacije podaljšan do 15 julija 2006. 

Dodiplomski študenti z veljavnim statusom študenta imajo prost vstop na predavanja.

Cena registracije vključuje kongresne materiale, dobrodošlico in skupno večerjo.

Obrazca za registracijo in obrazec za prijavo na natečaj “Zlati kromosom 2006” sta na spletnem naslovu: http://www.sgd.si/sl/Registracija_udelezencev/

Plačilo kotizacije za slovenske udeležence:
Prejemnik: Slovensko genetsko društvo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Račun številka: 02014-0051073956 pri Novi Ljubljanski banki s pripisom Genetika06

Prosimo, da je razvidno ime udeleženca za katerega je plačana kotizacija.

Download