4. kolokvij iz genetike je organiziralo Slovensko Genetsko Društvo (SGD) v sodelovanju s Slovenskim društvom za humano genetiko (SDHG), 19. 9. 2014
na Morski biološki postaji v Piranu,
enota Nacionalnega inštituta za biologijo

Namen srečanja je bila predstavitev raziskovalnih dosežkov diplomantov in mladih raziskovalcev na področju molekularne biologije, genetike in genomike v povezavi z zdravjem, biotehnologijo, kmetijstvom in okoljem. Vabimo vas, da se srečanja udeležite v čim večjem številu.

Starostna omejitev aktivnih udeležencev srečanja je do 35 let; prijavijo se lahko tudi tisti, ki so že doktorirali, vendar od zagovora doktorata ni preteklo več kot eno leto glede na zadnji dan prijave. Prispevke bo možno predstaviti kot kratko predavanje (10 min) ali kot poster. Najboljše predstavitve in posterji bodo nagrajeni.

Na srečanju lahko sodelujete v okviru naslednjih sekcij:
1. Genomika
2. Biotehnologija
3. Molekulske osnove bolezni
4. Populacijska genetika
5. Interakcije genom – okolje
6. Genomske interakcije

Uradni jezik srečanja je angleščina.

Seminarska članarina znaša 15 EUR za študente, 20 EUR za ostale člane SGD, 25 EUR za nečlane ter vključuje kongresni material, kosilo ter kavo med odmori.

Srečanja se lahko udeležijo člani SGD, ki imajo poravnano članarino za leto 2014. Navodila za plačilo letne članarine se nahajajo na spletni strani društva: http://www.sgd.si/.

Rok za oddajo prispevkov je 31.8.2014.

 

Na 4. kolokviju iz genetike 2014 so bile podeljene nagrade za najboljše predstavitve:

Nagrada za najboljšo predstavitev raziskovalnega dela:

Prva nagrada: Maša Bošnjak, Onkološki inštitut Ljubljana

Druga nagrada: Alenka Matjašič, UL, Medicinska fakulteta, Inštitut za patologijo

 

Nagrada za najboljši poster:

Prva nagrada: Vesna Mrak, UL, Biotehniška fakulteta

Druga nagrada: Klara Hercog, NIB, Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka