Vabimo vas na 3. kolokvij iz genetike, ki ga organizira Slovensko Genetsko Društvo (SGD) v sodelovanju s Slovenskim društvom za humano genetiko (SDHG), ki bo

13. 9. 2013

na Morski biološki postaji v Piranu,
enota Nacionalnega inštituta za biologijo

Namen srečanja je predstavitev raziskovalnih dosežkov diplomantov in mladih raziskovalcev na področju molekularne biologije, genetike in genomike v povezavi z zdravjem, biotehnologijo, kmetijstvom in okoljem. Vabimo vas, da se srečanja udeležite v čim večjem številu.

Starostna omejitev aktivnih udeležencev srečanja je do 35 let; prijavijo se lahko tudi tisti, ki so že doktorirali, vendar od zagovora doktorata ni preteklo več kot eno leto glede na zadnji dan prijave. Prispevke bo možno predstaviti kot kratko predavanje (10 min) ali kot poster. Najboljše predstavitve in posterji bodo nagrajeni.

Na srečanju lahko sodelujete v okviru naslednjih sekcij:
1. Genomika
2. Biotehnologija
3. Molekulske osnove bolezni
4. Populacijska genetika
5. Interakcije genom – okolje
6. Genomske interakcije

Uradni jezik srečanja bo angleščina.

Seminarska članarina znaša 15 EUR za študente, 20 EUR za ostale člane SGD, 25 EUR za nečlane ter vključuje kongresni material, kosilo ter kavo med odmori.

Samo člani SGD, ki imajo poravnano članarino za leto 2013, lahko upoštevajo nižjo seminarsko članarino. Navodila za plačilo letne članarine se nahajajo na spletni strani društva: http://www.sgd.si/sl/Clanarina/.

 

Navodila za pripravo prispevkov:

Prispevke pripravte v angleščini.

Pošljete jih lahko v obliki:

• povzetkov (do 250 besed) ali

• člankov. Članek mora obsegati več kot 4 strani/več kot 8000 znakov in mora biti strukturiran kot izvleček, uvod, materiali in metode, rezultati in diskusija.

Izpolnjeno prijavnico in prispevke pošljite na naslov: kolokvij.sgd@gmail.com

Podaljšan rok za oddajo prispevkov je 10.8.2013.

Vzorčne primere povzetka in članka najdete v priponki na dnu strani.

 

 

Plačilo članarine za kolokvij:

Sredstva za plačilo članarine za kolokvij nakažite na račun društva SGD:

Naziv: Slovensko genetsko društvo (SGD)
Naslov: Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Poslovni račun pri NLB -poslovalnica Poljanska, Poljanska cesta 31
02014-0051073956

IBAN
SI56 0201 4005 1073 956
Swift LJBASI2X

Pod namen nakazila obvezno napišite >ČL kolokvij – Ime in Priimek< udeleženca.

 

 

Na kolokviju iz genetike 2013 so bile podeljene nagrade za najboljše predstavitve:

Nagrada za najboljšo predstavitev raziskovalnega dela:

Prva nagrada: Marko Flajšman, UL, Biotehniška fakulteta

Druga nagrada: Victoria Bertucci, Univerza v Trstu, Oddelek za znanosti o življenju

 

Nagrada za najboljši poster:

Jana Obšteter: UL, Biotehniška fakulteta

 

 

Organizacijski odbor SGD

Vzorčni primeri prispevkov