Naslednji Kolokvij iz genetike bo 16.9.2011 na Morski biološki postaji v Piranu (enota Nacionalnega inštituta za biologijo). Program je v priponki na dnu strani.

Namen srečanja je predstavitev raziskovalnih dosežkov diplomantov in mladih raziskovalcev na področju molekularne biologije, genetike in genomike v povezavi z zdravjem, biotehnologijo, kmetijstvom in okoljem.

Na srečanju lahko sodelujete v okviru naslednjih sekcij:

1. Genomika
2. Biotehnologija
3. Molekulske osnove bolezni
4. Populacijska genetika
5. Interakcije genom – okolje
6. Genomske interakcije

Uradni jezik srečanja bo slovenščina, za podrobnosti in prijavnico glej obvestilo v priponki na dnu strani.

Starostna omejitev aktivnih udeležencev srečanja je do 35 let; prijavijo se lahko tudi tisti, ki so že doktorirali, vendar od zagovora doktorata ne sme preteči več kot eno leto glede na zadnji dan prijave. Prispevke bo možno predstaviti kot kratko predavanje (10 min) ali kot poster. Najboljše predstavitve in postri bodo nagrajeni.

Prispevke (glej vzorčne primere spodaj) lahko pošljete v obliki:

* povzetka (do 250 besed) ali
* članka (več kot 4 strani ali več kot 8000 znakov, sestavljen iz izvlečka, uvoda, materialov in metod, rezultatov in diskusije).

Prispevke pošljite na naslov: kolokvij.sgd@gmail.com

Rok za oddajo prispevkov se je iztekel.

 

Organizacijski odbor:

 

Andreja Ramšak
Tanja Kunej
Peter Dovč
Simon Horvat
Uroš Potočnik
Katja Repnik
Jana Ferdin

Znanstveni odbor:

 

Peter Dovč
Damjan Glavač
Simon Horvat
Branka Javornik
Uroš Potočnik

Na 2. kolokviju iz genetike so bile podeljene nagrade za najboljše predstavitve:

 

Nagrada za najboljšo predstavitev raziskovalnega dela:

Prva nagrada: Rok Keber, UL, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

Druga nagrada: Aljaž Majer, UL, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo

Nagrada za najboljši poster:

Jana Ferdin: UL, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko