NAVODILO AVTORJEM ZA PRIPRAVO ČLANKOV ZA KOLOKVIJ IZ GENETIKE

Na kolokviju iz genetike, ki ga je organiziralo Slovensko Genetsko Društvo (SGD) v sodelovanju s Slovenskim društvom za humano genetiko (SDHG) 22.9.2010 na Biotehniški fakulteti, so bile podeljene nagrade za najboljše predstavitve:

Nagrada za najboljšo predstavitev raziskovalnega dela:

Prva nagrada: Jernej Ogorevc, UL, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko,

Druga nagrada: Katja Repnik, UM, Medicinska fakulteta, Center za humano molekularno genetiko in farmakogenomiko,

Nagrada za najboljši poster:

Radojko Pelengić, Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za sadjarstvo in vinogradništvo

Znanstveni odbor

Peter Dovč
Metka Filipič
Damjan Glavač
Simon Horvat
Branka Javornik
Uroš Potočnik

Organizacijski odbor

Tanja Kunej
Emanuela Boštjančič
Eva Čeh
Peter DovČ
Simon Horvat
Jernej Ogorevc
Irena Oven
Uroš PotoČnik
Katja Repnik
Mojca Stražišar