Nove članice in člani se lahko včlanijo skozi vse leto. Kdor želi postati član, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva ter plačeval članarino. Član društva lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan.

Prijavnica

Izpolnjeno prijavnico za članstvo v SGD pošljite na e-naslov info@sgd.si.

Članarina

Članice in člane Slovenskega genetskega društva prosimo, da poravnajo članarino za tekoče leto.

Namen plačila vaš priimek in ime in CL2023
Prejemnik plačila Slovensko genetsko društvo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana.
Številka računa SI56 0201 4005 1073 956
Referenca 00 in 2023
Koda namena OTHR
BIC banke LJBASI2X
Znesek 25 € (za študente 10 €)