Kontakt

SLOVENSKO GENETSKO DRUŠTVO
Biotehniška fakulteta
Jamnikarjeva 101 
1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Tel: 01 320 34 02
email: marjanca.starcic.erjavec@bf.uni-lj.si